De STAR-methode tijdens een sollicitatiegesprek

De STAR-methode tijdens een sollicitatiegesprek

Tijdens sollicitatiegesprekken wordt er vaak geïnterviewd op basis van de STAR-methode. Hiermee kijkt men welke competenties je al hebt ontwikkeld en waar nog verdere ontwikkeling nodig is.

Maar wat is dan een competentie? Dat is een vermogen, vaardigheid of kwaliteit die je verder kunt ontwikkelen.
Werkgevers hebben van te voren bepaald welke competenties van belang zijn voor de functie.

Op basis van de STAR-methode willen ze vervolgens jouw kwaliteiten toetsen in het gesprek.
Er wordt je dan gevraagd of je een situatie kunt omschrijven of een voorbeeld kunt geven waaruit blijkt dat je bijvoorbeeld besluitvaardig moest handelen. Soms krijg je deze vraag heel letterlijk, soms iets meer ‘verpakt’.

STAR staat voor Situatie, Taak, Actie en Resultaat.
Situatie: Je gaat op zoek naar een situatie in je werkverleden waarmee je kunt laten zien dat je bijvoorbeeld besluitvaardig was.
Dit kan zowel werk gerelateerd als privé zijn.
Taak: Je beschrijft kort wat de situatie was en geeft aan wat jouw rol was.
Actie: Je beschrijft wat jij hebt gedaan om het probleem om te lossen, jouw actie.
Resultaat: Tot slot geef je weer wat het resultaat was.

Voorbeelden van competenties zijn bijvoorbeeld flexibiliteit, besluitvaardigheid, ondernemerschap etc.
Door je in te lezen en de vacaturetekst goed door te nemen weet je van te voren welke competenties van belang kunnen zijn.
Hier kun je je dus prima op voorbereiden!
Werk een hele STAR uit ter voorbereiding op je gesprek voor de belangrijkste competenties van de functie.

Uiteraard kan ik je hier weer bij helpen.

Jolanda Pranger  |  jolanda@eerstegesprek.nl  |  06 – 14 23 29 56

.